Scan 65-1 i skandinavisk interiør foran en lys murstensvæg

Brændeovne med Clean burn Technology – hvad betyder det?

Vi elsker at hygge os hjemme på kolde efterårs- og vinteraftener med varmen og den rare følelse, som træfyring giver. Men vi vil også gerne gøre det med den sikre viden om påvirkningen af omgivelserne omkring os. Vælger du en brændeovn fra Scan, kan du være sikker på, at vi tager ansvaret for klimaet for dig, så du kan koncentrere dig om hyggen.

Miljøbevidst med Clean burn Technology

Vidste du, at de skandinaviske myndigheder har verdens strengeste krav for partikeludslip fra træfyring? Det er kun tilladt at slippe 5 gram svævestøv ud for hvert kg træ, som brændes. Scan har imidlertid langt højere ambitioner end dette og har udviklet en teknologi, Clean burn Technology, som medfører udslip på under halvdelen af den lovbestemte grænse. Og nogle af vores brændeovne slipper tæt på1 gram ud!

Hemmeligheden ligger i forbrændingen. Når træ bliver opvarmet, frigøres gasser og partikler, som er lagret i træstykkerne. Hvor gamle ovne slipper disse direkte op i skorstenen sammen med varmen og giver en virkningsgrad på blot 40 %, sørger Clean burn Technology for, at dét, som i de gamle ovne var uforbrændte gasser og partikler, også forbrændes. Det betyder minimale udslip gennem skorstenen, samtidigt med det fordobler virkningsgraden og giver mere varme til rummet. Princippet er, at de er bedre isoleret, noget som øger temperaturen i brændkammeret.

Hemmeligheden ligger i forbrændingsprocessen. Når træ opvarmes, frigives gasser og partikler, der har været lagret i træet, siden det voksede i skoven. Ældre brændeovne frigav disse partikler direkte gennem skorstenen sammen med varmen, hvilket resulterede i en virkningsgrad på kun 40 %! Nye brændeovne og pejse udstyret med Clean Burn-teknologi forbrænder imidlertid effektivt disse gasser og partikler. Dette fører til minimale emissioner gennem skorstenen og fordobler samtidig effektiviteten og giver mere varme til rummet. Princippet er baseret på forbedret isolering af pejsen, hvilket øger temperaturen i brændkammeret.

- Desuden bliver der tilført ekstra, opvarmet luft (oxygen) lige over flammerne, som sørger for, at dét, som i de gamle brændeovne var uforbrændte gasser og partikler, også forbrændes. Det giver mindre udslip gennem skorstenen, samtidigt med det øger virkningsgraden og giver mere varme til rummet. Det er disse processer, vi hele tiden forsker i og udvikler.

René Christensen, Senior Vice President Sales & Marketing

Bred enighed blandt eksperter og miljøorganisationer

Selv om træfyring utvivlsomt er en vigtig medvirkende årsag til de udfordringer, der er knyttet til svævestøv, er der blandt både eksperter og miljøorganisationer i Norge en bred enighed om, at løsningen ligger i at erstatte gamle ovne med nye, rentbrændende brændeovne eller installere lukkede, rentbrændende pejseindsatser i åbne pejse og ildsteder. Det er ikke træfyringen i sig selv, som er årsagen til forureningen – det er de gamle ovne og pejse, som giver en ufuldstændig forbrænding af partikler og gasser. Ved at udskifte disse gamle pejse med nye, kan vi væsentligt forbedre problemet med forurening forårsaget af brænde.

Sort kvadratisk rentbrennende vedovn i moderne lyst interiør
Scan 80 brændeovnen har ren forbrænding og diamantform

Fælles europæiske regler for lavere emissioner

Fra 1. januar 2022 trådte de nye krav til emissioner fra pejse i kraft i henhold til EU/EØS-lovgivningen om miljødesign af brændeovne, også kendt som Ecodesign. I henhold til Standard Norge vil kravene omfatte udslip af partikler (PM), organiske gasformige forbindelser (OGC) og karbonmonoxid (CO). Af hensyn til klimaet håber vi, at der fortsat vil blive stillet strenge krav, som udfordrer os til at bevare vores fokus på at videreudvikle ren forbrændingsteknologi og gøre den endnu bedre.

Satsning på udskiftning af gamle ovne til rentbrændende brændeovne

I 1998 blev det ved lov bestemt, at alle brændeovne, som sælges i Norge, skal være rentbrændende for at reducere det sundhedsfarlige svævestøv. Dette gælder ubetinget for enhver ovn, som installeres – uanset om den er købt som ny eller brugt.

Men ifølge forskningsinstituttet SINTEF er der et betydeligt forbedringspotentiale. Der er stadig et betydeligt antal ikke-rent brændende brændeovne og pejse, der bruges i mange hjem og feriehuse.

Bryggen i Bergen på vinteren med store snøkledde fjell bak

For at sætte fart på udskiftningen er Bergen kommune gået foran med et godt eksempel og har fristet indbyggerne med 5000 kroner i skrotpræmie for ældre brændeovne. Desuden indførte kommunen fra nytår forbud mod fyring i ikke-rentbrændende brændeovne, og det har givet meget fine resultater. Med disse succeser er der flere kommuner, som overvejer at følge kommunens initiativ.

Clean burn er et godt bidrag til et sundere klima

Det at fyre med en pejs eller brændeovn, som giver minimale partikeludslip, er dit personlige miljømæssige bidrag til at skabe et sundere klima for os alle. For luftforurenende stoffer, som slippes ud i ét land, kan transporteres i atmosfæren og bidrage til dårlig luftkvalitet i nabolandet. Derfor bør udfordringerne mht. luftforurening være i alles interesse.  

Også miljøorganisationer, Norges Astma- og Allergiforbund og fyringsbranchen ønsker et forbud mod gamle ovne og ønsker, at forbrugerne skal opgradere for at reducere forureningen.

Men træfyring giver dig også god energiøkonomi. Fordi mindre varme forsvinder ud af skorstenen og mere overføres til dit hjem, giver det et betydeligt lavere strømforbrug.

Hånd med hvitt kjoleerme stryker over en grønne strå på en eng

Træfyring giver dig god energiøkonomi

Du kan få gode besparelser ved at foretage energismarte valg i din bolig.

Fordi mindre varme forsvinder ud af skorstenen og mere overføres til dit hjem, giver det et betydeligt lavere strømforbrug. Dette har “Energismart”, et projekt under Naturvernforbundet, regnet på for os:

  • En ældre, ikke-rentbrændende brændeovn kan kun udnytte 40 % af træet til varme, mens en rentbrændende brændeovn udnytter op til 80 % 
  • En 40-liters sæk med birkebrænde giver i teorien 76 kWh varme til boligen.
    Når den brændes i en gammel ovn, giver den kun 39 kWh varme
    I en rentbrændende ovn giver den 60 kWh varme til boligen. 

“Energismart” er et projekt under Naturvernforbundet, der har som mål at gøre det nemmere for dig at foretage energismarte valg i din bolig.

Med vores brændeomkostningsberegner kan du sammenligne prisen på elektricitet og fyring med brænde.

Nærbilde av rent blått hav

Clean burn Technology giver mange fordele

Men fordelene stopper ikke der; skorstensfejerne kan rapportere, at de fejer færre mængder sod fra skorstenene i forhold til tidligere. Dette er baseret på norske erfaringer, men vil naturligvis også gælde i ethvert andet land med brændeovne og pejse.

Med Clean Burn Technology, og emissioner reduceret med op til 80% sammenlignet med gamle brændeovne, bidrager du med andre ord til både en meget lavere partikeludledning og til at spare dine varmeudgifter. - En win-win situation!