Danish beach

Person beskyttelseserklæring

Gyldig fra 25.05.2018

Denne personbeskyttelseserklæring hjælper dig som kunde hos Scan (både som forretningskunde og forbruger) samt bruger af scan-stoves.dk til at vide, hvilke personlige data vi indsamler, hvorfor vi samler disse data, hvordan vi bruger dem, og hvilke rettigheder du har som bruger af scan-stoves.dk. Denne erklæring gælder for din anvendelse af scan-stoves.dk.
Jøtul AS, er en norsk juridisk enhed med registreringsnummer 989 519 247, herefter benævnt "Jøtul" / "vi". Som ejer og kontrollør af scan-stoves.dk vil vi behandle dine personlige data som beskrevet nærmere nedenfor.

1. Indsamlet information, juridisk basis

Jøtul AS samler persondata ved henvendelser/forespørgsler, garantiregistreringer og ved fejlsøgning eller support på vore websider. Vi samler også inn personopplysninger om kontaktpersoner hos våre forretningskunder, forhandlere og leverandører. Persondata er defineret som information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Eventuel behandling af persondata af Jøtul AS udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning om personbeskyttelse.

 

1.1 Indsamlet information, juridisk basis

Vi indsamler og behandler følgende persondata når du bruger vores skema:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Gadenavn og nummer
 • Postnummer
 • By
 • Telefon
 • Dine spørgsmål / kommentarer

Du kan også vælge at informere om, hvornår du påtænker at få produktet installeret samt uploade billeder af din nuværende løsning eller rummet, hvor du ønsker produktet installeret.

Retsgrundlaget for behandling af disse persondata er GDPR, paragraf 6.1, litra a.

 

1.2 Personlige data ved garantiregistrering

Vi indsamler og behandler følgende persondata, når du registrerer et produkt til garantiformål:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Din alder
 • Information om produktet

Retsgrundlaget for behandling af disse persondata GDPR paragraf 6.1, litra b.

 

1.3 Personlige data indsamlet ved fejlsøgning eller support

Vi indsamler information, som du sender til os ved kontakt via webmaster@jotul.no. Retsgrundlaget for behandling af disse persondata er GDPR paragraf 6.1, litra a.

1.4 Cookies

Vi henviser til vor egen side med information om cookies.

Retsgrundlaget for behandling av disse persondata er GDPR paragraf 6.1, litra f.

1.5 Personlige data indsamlet på sociale medier

Når det gælder vores sider på sociale medier og lignende kommunikationskanaler, kan vi samle anonymiseret statistik om brugeradfærd. For brug af disse platforme gælder platformens egne regler.

1.6 Personlige opplysninger samlet inn fra våre forretningskunder, forhandlere og importører

Vi samler inn følgende personopplysninger om innehavere, kontaktpersoner og eventuelt andre ansatte hos våre forretningskunder, forhandlere og leverandører:

 • Navn
 • Selskap vedkommende er innehaver av eller ansatt i
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Eventuelle andre opplysninger relatert til kunde-, forhandler- eller importørforholdet

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av ovennevnte opplysninger er GDPR artikkel 6, første ledd bokstav f.

2. Hvordan bruger vi indsamlede persondata

2.1 Personlige data indsamlet ved henvendelse/forespørgsel via skema

Persondata, der indsamles ved henvendelse/forespørgsel via skema, bruges på følgende måder: Informationen deles med den valgte forhandler for at kontakte dig med et tilbud eller for at bestille tid til et besøg. Indsamlede personlige data gemmes i op til 12 måneder.

2.2 Personlige data indsamlet via garantiregistrering

Persondata, der indsamles ved garantiregistrering, bruges på følgende måder:

Formålet med registreringen er at give dig som forbruger en udvidet garanti. For os er formålet at forbedre vore produkter og tjenester. Derfor beder vi dig også om at acceptere og deltage i vores kundeundersøgelse. Informationerne om dig som forbruger er udelukkende baseret på data, som du selv har opgivet i skemaet.

Persondata, der indsamles vedr. garanti gemmes i op til 28 år.

2.3 Personlige data indsamlet via fejlsøgning eller support

Vi kan behandle dine personlige data og bruger-logfiler, når du indsender en forespørgsel om fejlsøgning eller support for brug af scan-stoves.dk. Sådanne persondata og bruger-logfiler benyttes ikke til andre formål end at give dig den ønskede support eller fejlsøgning.

Personlige data indsamlet via fejlsøgning eller support gemmes, indtil fejlen er rettet og ikke længere end 2 måneder.

2.4 Personlige data indsamlet via cookies

Se vores egen side vedr. cookies.

2.5 Personlige data indsamlet via sociale medier

Når det gælder vores sider på sociale medier og lignende kommunikationskanaler, kan vi samle anonymiseret statistik om brugeradfærd. For brug af disse platforme gælder platformens egne regler.

2.6 Personlige opplysninger samlet inn fra våre forretningskunder, forhandlere og importører

Vi behandler personopplysninger om innehavere, kontaktpersoner og ansatte hos våre forretningskunder, forhandlere og importører for å kunne utføre våre plikter i henhold til kontrakt, herunder selge produkter, ivareta garanti på våre produkter, håndtere reklamasjoner, følge opp kundeforhold samt andre forretningsmessige disposisjoner.

3. Databehandlere

Vi benytter eksterne databehandlere til at hjælpe os med behandlingen af dine personlige data for cloud-løsninger og teknisk support. Jøtul AS er ansvarlig for denne anvendelse af databehandlere, og må kun benytte sig af partnere, der opfylder vores krav til sikker behandling af persondata, og som samtidig er underlagt kontraktlige garantier i henhold til gældende lovgivning for databeskyttelse.

Jøtul AS benytter Amazons løsninger for henvendelser/forespørgsler via skema og garantiregistreringer.

Jøtul AS benytter sig af teknisk support fra SQLI for henvendelser/forespørgsler via skema og garantiregistreringer.

4. Hvem deler vi din information med

Personlige data indsamlet af os deles med Scan-forhandlere for henvendelser/forespørgsler via skema og i nogle tilfælde information indsamlet via garantiregistreringer.

5. Informationssikkerhed

Når du opgiver personlige data på scan-stoves.dk, gemmes de på vores servere, der drives af Amazon.

SQLI har indgået en databehandlingsaftale med Jøtul AS vedr. datasikkerhed, driftspraksis, tilgangsniveauer, backup, lagringstid og sletning af persondata.

6. Dine rettigheder

Når du giver os dine persondata, kan du anmode om adgang til disse samt information om, hvordan vi behandler dine personlige data. Du kan også anmode om korrektur, sletning og begrænsning af behandlingen, samt om at dine personlige data bliver eksporteret i et struktureret, almindeligt og læsbart format (data portability).

Hvis vor behandling af personlige data er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før tilbagetrækningen.

Forespørgsler om ovennævnte rettigheder kan sendes til webmaster@jotul.no.
.
Du kan indsende en klage til din gældende databeskyttelsesmyndighed, hvis du mener, at Jøtul AS ikke har overholdt dine rettigheder.

7. Ændringer i denne personbeskyttelses-erklæring

Jøtul AS forbeholder sig retten til at justere eller ændre denne personbeskyttelses-erklæring og varsle disse ændringer, inden de implementeres. Din anvendelse af webstedet, efter sådanne ændringer er indtrådt, betyder, at du accepterer den reviderede personbeskyttelseserklæring.