Danish beach

Dataforvaltningspolitik

Erklæring vedrørende brugen af cookies - Gyldig fra d. 25.05.2018

1. Indledning

Formålet med denne erklæring er at give dig information om brugen af cookies på scan-stoves.dk, herunder information om den type personoplysninger, der indsamles, hvorfor vi indsamler personoplysninger, hvordan vi benytter dem og hvilke rettigheder du har som en bruger af vores websted.

Jøtul Group accepterer, at behandling af personoplysninger på www.scan-stoves.dk overholder Generel forordning om databeskyttelse (GDPR).

2. Databeskyttelsespolitik

Hver onlinetjeneste begrænser indsamlingen af personoplysninger til, hvad der er strengt nødvendigt (minimering af data) og er ledsaget af information om:

  • den dataansvarlige og formålet med indsamling af data (formål);
  • databehandlingens retsgrundlag;
  • dataindsamlingens obligatoriske eller valgfri art, hvad angår håndtering af din ansøgning og påmindelse om de behandlede datakategorier;
  • dataenes oprindelse (når andre data end dem, der leveres via onlinetjenesten, benyttes til at behandle din anmodning);
  • de berørte kategorier af personer;
  • modtagerne af dataene (kun Jøtul Group i princippet, medmindre det specificeres, når transmission til en tredjepart er nødvendig);
  • dataopbevaringsperioden;
  • sikkerhedstiltag (generel beskrivelse);
  • eventuelt eksistens af dataoverførsler uden for den Europæiske Union eller automatiseret beslutningstagning;
  • dine rettigheder, og hvordan disse udøves over for Jøtul Group.

Personoplysninger indsamlet som en del af de tjenester, der tilbydes på scan-stoves.dk behandles i henhold til sikre protokoller og tillader Jøtul Group at håndtere anmodninger modtaget i deres computerprogrammer.

3. Cookies

4. Overførsel af personoplysninger

De personoplysninger, der indsamles via cookies på scan-stoves.dk, overføres ikke til nogen tredjeparter. Enhver behandling af data udført af databehandlere, er underlagt en databehandlingsaftale og udføres kun efter modtagelse af dokumenterede instrukser fra Virksomheden.

5. Dine rettigheder

Hvis Virksomheden behandler dine personoplysninger, er du berettiget til at få adgang til og få information om de data, som Virksomheden er dataansvarlig for. Du kan også kræve rettelse, sletning og restriktion af behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med den relevante lov om personoplysninger.

Anmodninger i forbindelse med ovenstående kan sendes til webmaster@jotul.no.

Hvis du er af den opfattelse, at virksomheden ikke har opfyldt sine forpligtelser i overensstemmelse med reglerne om behandling af personoplysninger, kan du indgive en klage hos den relevante databeskyttelsesmyndighed.

6. Ændringer af erklæringen

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre denne erklæring vedrørende brugen af cookies. Eventuelle ændringer vil blive bekendtgjort på vores websted. Ved at fortsætte med at benytte scan-stoves.dk efter ændringer af denne erklæring, accepterer du den ændrede erklæring.