Kvinde i hvid kjole går langs en dansk strand

Bæredygtig opvarmning med Clean burn brændeovn

De senere år har svævestøv fra træfyring medført store overskrifter i Europa, men til trods for dette er der blandt eksperterne bred enighed om, at løsningen på problemet er enkel: At udskifte gamle ovne med nye rentbrændende brændeovne, pejse og pejseindsatser. Dette er gode nyheder for klimaet og luftkvaliteten!

Det er ingen hemmelighed, at svævestøv udgør et alvorligt sundhedsproblem i mange store byer rundt om i Europa. Disse små luftbårne partikler stammer fra vejtrafik, ikke-rentbrændende træfyring og forurening, der kommer langvejsfra. Vejtrafik bidrager mange steder mest til svævestøvsniveauerne, både med vejstøv fra dæk- og asfaltslitage og udstødningsudslip. 
I flere byer og større og mindre områder bidrager træfyring fra gamle ovne også til et væsentlige partikeludslip. For med en ikke-rentbrændende ovn fyrer du nemlig ikke kun for gråspurvene, du sender også det sundhedsfarlige svævestøv op gennem skorstenen. Et problem, der forbedres drastisk ved rigtig optænding i et rent brændende brændeovn.

Grå røg hen over himlen

Europæisk udfordring

Mange lande i Europa har i de seneste årtier sat fokus på at reducere luftforureningen, noget som har givet gode resultater mht. luftkvaliteten. Men nogle lande sakker bagud i denne udvikling, skriver Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Det er særligt i lande med dårlig økonomi, vi ser vi en negativ trend med opvarmning med udslipsfarlige brændeovne, som ikke er rentbrændende, udtaler seniorforsker Susana Lopez-Aparicio fra NILU (Norsk institutt for luftforskning)

I mangel på denne viden overvejer mange lande at indføre et totalforbud mod træfyring, noget som vil betyde en stor indgriben i personers liv. Det mener vi mildest talt ville være en forkert tilgang, da løsningen på udslipsproblemet ligger i en forbrændingsteknologi og at fyre rigtigt, der allerede eksisterer. Derfor er det vigtigt at sprede informationer om, at det nytter at anvende rentbrændende teknologi.

Vil du tjekke, hvordan luftkvaliteten har været de seneste to år, dér hvor du bor, og sammenligne den med luftkvaliteten i andre byer i hele Europa, kan du bruge EEAs oversigtskort over luftkvalitet.

Gammel forurenende brændeovn med flammer og åbne døre

Hvordan kan du bidrage til lavere partikeludslip?

Med denne baggrund baseret på medierne kan brændefyring lyde som en usikker affære. Men fortvivl ikke, der er ingen grund til at give op eller have dårlig samvittighed pga. den hyggelige træfyring. Du kan gøre klimaet en stor tjeneste blot ved at fyre rigtigt og at skifte til en moderne brændeovn med Clean burn Technology.

Enova (som arbejder for at gøre Norge til et lavudslipsland) fastslår, at andelen af svævestøv reduceres med ikke mindre end 80 procent, hvis du udskifter en ikke-rentbrændende brændeovn med en rentbrændende. Samtidigt vil 80 procent af energien fra træet afgive varme ud i rummet.

Som et led i vores fokus på klimaet hos Scan stoves bruger vi store ressourcer på netop at udvikle ovne og pejseindsatser, som begrænser udslippet af partikler til et absolut minimum, samtidigt med de varmer optimalt.

Hvad er ren forbrænding og Clean burn Technology?

Clean burn Technology er Scans terminologi for en ren forbrænding. Clean burn Technology betyder hovedsageligt, at ovnene har et dobbelt forbrændingskammer, som også afbrænder de finere partikler og omdanner op til 90 % af gasserne og partiklerne til varme. På denne måde udnytter den også træet optimalt. Det faktum, at ren forbrændingsteknologi sammen med rigtig optænding giver 40 procent mere varme pr. træstykke end ældre ovne, er en god bonus!

Træstamme rådner i et vand i skoven

Er træfyring karbonneutral opvarmning?

Ved er en fornybar ressurs og øger ikke CO2-koncentrationen i atmosfæren, det regnes derfor som en bærekraftig varmekilde ifølge Enova (Enova SF er ejet af det norske klima- og miljøministerium). Veden består naturligt af karbon, hydrogen, oksygen, lidt nitrogen, og spor af svovel, klor og askeelementer (SINTEF en af Europas største uafhængige forskningsorganisationer ) og det er vigtigt at mærke sig at utslipp af disse stoffer derfor er uunngåelig, siden de er naturligt lagret i treet.


Når man brænder veden omdanner energien som er lagret i veden til varme. Moderne, rentbrændende vedovner benytter en betydelig mere effektiv forbrenningsmetode sammenlignet med ældre ikke rentbrennende modeller, og hele 80% af energien fra ved at gå til varme til rommet. Ved at erstatte din gamle vedovn med en nyere variant og bruge den rigtigt, vil utslippene derfor reduceres betraktelig.

Hvordan kan vi løse problemet med svævestøv?

Vi ved, at løsningen på problemet med svævestøv bl.a. ligger i at udskifte gamle, ikke-rentbrændende brændeovne og pejse med deres moderne efterfølgere. Men hvordan kommer vi dertil?

En løsning kan være at se på den norske storby Bergen: Efter at luftkvalitetsmålerne i byen gentagne gange begyndte at lyse rødt, noget som indikerer en “stor sundhedsrisiko” forbundet med at være udendørs, implementerede byen en række tiltag med gode resultater. Takket være en skrotpræmie på 5000 NOK for ældre ovne og pejse skiftede mange bergensere til ren forbrænding af træ. Fra starten af 2021 indførte kommunen også forbud mod fyring i ikke-rentbrændende ovne og pejse. “Har du en sådan brændeovn, må du ikke bruge den. Den skal enten udskiftes, fjernes, plomberes eller på anden måde sikres mod brug”, skrev kommunen på sin hjemmeside. I praksis betyder dette, at der er totalforbud mod brug af mange forældede, ikke-rentbrændende brændeovne og pejse i kommunen. 

Miljøorganisationer og brændeovnsbranchen stod også bag initiativet: “Både miljøorganisationer og ovn- og pejseindustrien ønsker at samles om et forbud mod gamle ovne og få forbrugerne til at udskifte dem med nye”.

Stor pejseindsats Scan 5005 med flammer i moderne lys stue

Ren forbrændingsteknologi er løsningen!

Konklusionen er, at gamle og forældede, ikke-rentbrændende brændeovne og pejse er en betydelig medvirkende årsag til luftbårne støvproblemer i byer i Europa på kolde vinterdage. Mens nye, rentbrændende ovne og pejse sammen med korrekt fyring reducerer dette betydeligt.

Man bør ikke afvikle fyring med træ. Den er med til at reducere udslippet af klimagasser, særligt hvis du sammenligner dette med oliefyring, som ofte har været et alternativ. Træfyring reducerer også strømforbruget. Men det er vigtigt, at vi bruger rentbrændende ovne for at få nedsat de sundhedsskadelige udslip.

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

Det er en ganske nem måde at bidrage til et bedre klima på, synes du ikke?