Header 2_2500x1700

Vigtig information om installation

Som husejer er du ansvarlig for at installere og montere din brændeovn i henhold til de gældende nationale og lokale bygningsreglementer, samt de oplysninger der er opgivet i monterings- og brugsanvisningen.

Hvis man installerer et helt nyt ildsted, skal det meldes til de lokale bygningsmyndigheder. Man er desuden forpligtet til at få installationen inspiceret og godkendt af den lokale skorstensfejer, før brændeovnen kan tages i brug.

Det er dig selv, den tekniske rådgiver eller forhandleren, der er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne, så det er en god ide at tage skorstensfejeren med på råd inden opstilling af brændeovnen. For yderligere oplysninger henvises til bygningsreglementet -BR08.

For at sikre optimal opstilling og sikkerhed af installationen, anbefaler vi, at installationen udføres af en professionel montør. Vores Scan-forhandler kan anbefale/henvise til en montør i dit område.