Header 3_2500x1666

Sådan tænder du op i brændeovnen

At tænde rigtig op i brændeovnen kan nogen gange være en udfordring. Men hvis man følger nogle
simple råd, går det nemt. Vi har også lavet en lille video, som kort illustrerer korrekt optænding (NB: videoen er kun vejledende - man skal altid følge anvisningerne i den enkelte models manual!).

Vi anbefaler at anvende optændingsposer eller lignende, som kan købes hos Scan-forhandleren. Ved brug af disse fås hurtigere ild i træet og man opnår en renere forbrænding. Brug aldrig tændvæske!

Det er vigtigt, at træet er tørt, så der udvikles varme nok til en ren forbrænding.

"Top-down" optænding

  1. Læg 2-4 stykker træ (ca. Ø 6-9 cm) i bunden af brændkammeret, med lidt luft imellem. De skal være tilpasset brændkammerets størrelse. 
  2. Læg 15-20 små stykker træ på kryds og tværs, op til hullerne for tertiærluften. 
  3. Læg 2-4 optændingsposer under det øverste lag træ og tænd op.
  4. Indstil primær- og sekundærluften på maximum i hele optændingsfasen. Derefter indstilles de i henhold til betjeningsvejledningen.
  5. Når ilden er brændt ned til et glødelag, kan ovnen fyldes igen og luften indstilles i henhold til betjeningsvejledningen.

Top-down optænding giver en mere miljøvenlig optænding og medvirker til at holde glasset optimalt rent.

Ovenstående er en generel vejledning. Man bør altid følge beskrivelsen i ovnens betjeningsvejledning (se under Produkter).

Hvis der fyres for kraftigt, kan varmepåvirkningen i skorstenene blive unødvendigt stor. Fyr moderat. Undgå at det ulmer, for det er her, at forureningen er størst. Det bedste er, når det brænder livligt, og røgen fra skorstenen næsten er usynlig.