Strand med halm og havet i baggrunden

Scan garanti

Alle træfyrede Scan-produkter er produceret af førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken. Skulle der trods dette forekomme fabrikationsfejl eller mangler, giver vi en reklamationsret på 5 år.
Ved al kontakt ang. reklamation skal produktionsregistreringsnummeret på brændeovnen altid oplyses.

Reklamationsretten omfatter alle dele, der på grund af fabrikations- eller konstruktionsfejl efter Scan A/S' vurdering skal erstattes eller repareres.

Reklamationsretten gives til den første køber af produktet og kan ikke overføres (undtagen ved mellemsalg). Reklamationsretten omfatter kun skader, der er opstået på grund af produktions- eller konstruktionsfejl.

Typeskilt

Noter venligst dette nummer på bag på din brugsanvisning, da det altid skal oplyses ved henvendelse til forhandler eller Scan A/S.

Alle Scan-brændeovne er forsynet med et typeskilt, som angiver afprøvningsstandarder og afstand til brændbart materiale.
Typeskiltet er placeret bag på brændeovnen.


Scan med zensoric Garanti

Scan garanterer, at de elektroniske komponenter i Scan brændeovne er fri for materiale- eller fabrikationsfejl i en periode på to (2) år fra købsdatoen.

Følgende dele er ikke omfattet af reklamationsretten

 • Sliddele som fx brændkammersten, røgvenderplader, rysterist, glas, kakler og tætningslister (undtagen skader, der kan fastslås ved levering)
 • Fedtsten, da det er et naturmateriale, hvor der kan forekomme form- og farvevariationer. Fedtstenen kan finpudses med fint slibepapir. Mindre ar og huller skal repareres med fedtstensmel, som kan rekvireres
 • Skader, der opstår på grund af ydre kemiske eller fysiske påvirkninger under transporten, under montagen og senere
 • Tilsodning, der opstår på grund af dårligt skorstenstræk, fugtigt træ eller forkert betjening
 • Omkostninger vedr. ekstra varmeudgifter i forbindelse med reparation
 • Transportomkostninger
 • Omkostninger i forbindelse med opsætning og nedtagning af brændeovn

Reklamationsretten bortfalder

 • Ved mangelfuld montage (montøren er alene ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende love og andre bestemmelser fra myndighederne, samt vores medleverede brugsanvisning for brændeovnen og dens tilbehør)
 • Ved forkert betjening og anvendelse af ikke tilladte brændstoffer eller uoriginale reservedele. Brug derfor kun originale reserve- dele eller dele anbefalet af producenten
 • Hvis brændeovnens produktregistreringsnummer er blevet fjernet eller beskadiget
 • Ved reparationer, der ikke er udført i henhold til vores eller en autoriseret Scan-forhandlers anvisninger
 • Ved enhver ændring af Scan-produktets eller dets tilbehørs oprindelige tilstand
 • Reklamationsretten gælder kun for det land, hvortil Scan-produktet oprindeligt er blevet leveret

Bruk bare originale reservedeler eller deler som er anbefalt av produsenten.

Brug kun originale reservedele eller dele anbefalet af producenten.