Blond kvinde i hvid kjole stående i et grønt felt

Træfyring er bæredygtig opvarmning

De allerfleste af os ønsker at foretage bæredygtige og miljøvenlige valg for fremtiden og vores efterkommere. Så er det ekstra tilfredsstillende at sætte sig ned foran brændeovnen eller pejsen, vel vidende at træ er en vedvarende og lokal ressource, og en rentbrændende, træbaseret brændeovn fra Scan er bæredygtig opvarmning.

En vigtig kulturarv

Den gode følelse, som flammerne giver os, har fulgt os gennem generationer. Det fortæller, hvilken ressource bålet var for vores forfædre, mange hundredtusinder af år tilbage i tiden. Indendørs varme fra træfyring er en kulturarv, som aldrig er gået af mode, selv om opvarmningsmetoderne har ændret sig, og vi har suppleret med flere varmekilder, nye byggeskikke og krav om stadig bedre isoleret byggeri.

Svævestøv fra træfyring

Svævestøv er små partikler fra forbrændingsprocessen, som bæres gennem luften og kan indåndes i lungerne. Dette og anden luftforurening er et stort sundhedsproblem i byer i mange europæiske lande, rapporterer Det Europæiske Sundhedskontor., og brændeovne og pejse har i denne sammenhæng været under pres i mange år, fordi de gamle, ikke-rentbrændende brændeovne slipper en stor mængde sundhedsfarligt svævestøv ud.

Fordi udskiftningshastigheden af disse gamle brændeovne er langsom, og tætheden af svævestøv på kolde vinterdage er høj i enkelte byer, er der stadig flere organisationer, som kræver forbud mod at fyre med træ i ikke-rentbrændende ovne.

En stor udfordring er, at der ikke er gennemført internationale undersøgelser, som viser, hvor lidt udslip pejse og brændeovne med rentbrændende teknologi giver, og at der ikke stilles udslipskrav til de ovne, der sælges. I mangel på denne viden er det i stedet træfyring generelt – ikke ovntypen – der bliver udpeget som problemet.

Træfyring har brug for oxygentilførsel

Når træ brænder, afgives der gasser, og ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) findes halvdelen af energien (varmen) i træet i disse gasser. Men en stor del af træfyringen sker med en for lille oxygentilførsel, noget som giver en ufuldstændig forbrænding og høje udslip af partikler. Princippet bag Clean burn Technology handler derfor om, hvordan træet forbrænder. 

FHI skriver, at de gamle brændeovne slipper seks gange så mange partikler ud som nye rentbrændende ovne. Derfor kan partikeludslippet fra træfyring reduceres kraftigt ved at udskifte gamle forurenende ovne med nye rentbrændende udgaver. 

Ovne og pejse med rentbrændende teknologi

Siden skandinavisk lovgivning indførte krav om, at alle brændeovne, som sælges, skal være rentbrændende – netop for at reducere luftforureningen – har Scan været optaget af at 

producere klimavenlige ovne, pejse og pejseindsatsergennem vores Clean burn Technology. Vi har foretaget store investeringer i forskning og udvikling og har udviklet en forbrændingsteknologi, som ligger langt under kravet om maks. 10 gram partikler pr. kg brændt træ, som de norske myndigheder stiller til en rentbrændende ovn. 

Enkelte modeller fra Scan kan henvise til et partikeludslip så lavt som 1 gram – som selv sundheds- og miljømyndighederne omfavner med åbne arme. 

Klimafokusset er en vigtig del af vores samfundsopgave for at bidrage til en bæredygtig klode. Derfor er vi dybt engagerede i at fortælle om vigtigheden af ren forbrænding over hele verden. 

Bæredygtig opvarmning

Fyring i brændeovn regnes for at være klimaneutral, da det brændte træ afgiver den samme mængde CO2 (drivhusgassen karbondioxid), som træet ville have afgivet ved forrådnelse i naturen. På denne måde bliver CO2, der frigives under træforbrænding, optaget af træerne og indgår i naturens egen cyklus. Derfor regnes biobrændslet som en vigtig ressource for at kunne leve op til forpligtelserne i Kyoto-aftalen, skriver Varmeprodusentenes Forening.  

Ifølge Norsk Varme – en forening for hele brændeovnsbranchen – udnytter nye ovne op til 82 % af energien i et brændestykke, mens ovne med en udnyttelsesgrad på 90 % er under udvikling. Sammenligner vi det med andre brancher, udnyttes 80-85 % af energien, som ligger i udbyggede vandløb, mens kulkraft udnytter under 50 % af energien i kul. 

Fyr op med god samvittighed!

.

Ved at erstatte 5000 kWh strøm fra et kulkraftværk med træ/bio, reduceres udslippet af CO2 med 5 tons. Dette svarer til CO2-udslip fra 2 års bilkørsel

Norsk varme

Det betyder, at en rentbrændende Scan-ovn og rigtig fyring ikke påvirker dit karbonaftryk negativt! Det gør det ekstra rart at krybe op i den gode stol foran brændeovnen eller pejsen med en god bog og bare nyde tiden, der står stille, og lyden af de knitrende flammer.

 

SE VORES RENTBRÆNDENDE BRÆNDEOVNE OG PEJSE