Scan 65-1 i skandinavisk interiør foran en lys murstensvæg

Ren forbrænding – hvad betyder det?

Vi elsker at hygge os hjemme på kolde efterårs- og vinteraftener med varmen og den rare følelse, som træfyring giver. Men vi ønsker også at gøre det med ren samvittighed over for miljøet og omgivelserne omkring os. Vælger du en brændeovn fra Scan, kan du være sikker på, at vi tager ansvaret for klimaet for dig, så du kan koncentrere dig om hyggen.

Miljøbevidst med Clean burn Technology

Vidste du, at de skandinaviske myndigheder har verdens strengeste krav for partikeludslip fra træfyring? Det er kun tilladt at slippe 10 gram svævestøv ud for hvert kg træ, som brændes. Scan har imidlertid langt højere ambitioner end dette og har udviklet en teknologi, Clean burn Technology, som medfører udslip på under halvdelen af den lovbestemte grænse. Og nogle af vores brændeovne slipper under 1 gram ud!

Hemmeligheden ligger i forbrændingen. Når træ bliver opvarmet, frigøres gasser og partikler, som er lagret i træstykkerne. Hvor gamle ovne slipper disse direkte op i skorstenen sammen med varmen og giver en virkningsgrad på blot 40 %, sørger Clean burn Technology for, at dét, som i de gamle ovne var uforbrændte gasser og partikler, også forbrændes. Det betyder minimale udslip gennem skorstenen, samtidigt med det fordobler virkningsgraden og giver mere varme til rummet. Princippet er, at de er bedre isoleret, noget som øger temperaturen i brændkammeret.

- Desuden bliver der tilført ekstra, opvarmet luft (oxygen) lige over flammerne, som sørger for, at dét, som i de gamle brændeovne var uforbrændte gasser og partikler, også forbrændes. Det giver mindre udslip gennem skorstenen, samtidigt med det fordobler virkningsgraden og giver mere varme til rummet. Det er disse processer, vi hele tiden forsker i og udvikler.

René Christensen, Senior Vice President Sales & Marketing

Bred enighed blandt eksperter og miljøorganisationer

Selv om træfyring utvivlsomt er en vigtig medvirkende årsag til de udfordringer, der er knyttet til svævestøv, er der blandt både eksperter og miljøorganisationer i Norge en bred enighed om, at løsningen ligger i at erstatte gamle ovne med nye, rentbrændende brændeovne eller installere lukkede, rentbrændende pejseindsatser i åbne pejse og ildsteder. Det er ikke træfyringen i sig selv, som er årsagen til forureningen – det er de gamle ovne og pejse, som giver en ufuldstændig forbrænding af partikler og gasser. Erstatter vi disse gamle brændeovne med nye, er forureningsproblemet, der skyldes træfyring, løst.

Fælles europæiske forskrifter

Fra 1. januar 2022 træder nye krav til udslip fra ovne i kraft som følge af EU/EØS-lovgivning om miljømæssig udformning af ovne. I henhold til Standard Norge vil kravene omfatte udslip af partikler (PM), organiske gasformige forbindelser (OGC) og karbonmonoxid (CO). Af hensyn til klimaet håber vi, at der fortsat vil blive stillet strenge krav, som udfordrer os til at bevare vores fokus på at videreudvikle ren forbrændingsteknologi og gøre den endnu bedre.

Satsning på udskiftning til rentbrændende ovne

I 1998 blev det ved lov bestemt, at alle brændeovne, som sælges i Norge, skal være rentbrændende for at reducere det sundhedsfarlige svævestøv. Dette gælder ubetinget for enhver ovn, som installeres – uanset om den er købt som ny eller brugt.

Men ifølge forskningsinstituttet SINTEF er der et enormt forbedringspotentiale, da der fortsat findes omkring 1 million gamle, ikke-rentbrændende ovne og pejse i brug i norske hjem og sommerhuse.

For at sætte fart på udskiftningen er Bergen kommune gået foran med et godt eksempel og har fristet indbyggerne med 5000 kroner i skrotpræmie for ældre brændeovne. Desuden indførte kommunen fra nytår forbud mod fyring i ikke-rentbrændende brændeovne, og det har givet meget fine resultater. Med disse succeser er der flere kommuner, som overvejer at følge kommunens initiativ.

Miljøvenlig fyring er et godt bidrag til et sundere klima

Det at fyre med en pejs eller brændeovn, som giver minimale partikeludslip, er dit personlige miljømæssige bidrag til at skabe et sundere klima for os alle. For luftforurenende stoffer, som slippes ud i ét land, kan transporteres i atmosfæren og bidrage til dårlig luftkvalitet i nabolandet. Derfor bør udfordringerne mht. luftforurening være i alles interesse.  

Også miljøorganisationer, Norges Astma- og Allergiforbund og fyringsbranchen ønsker et forbud mod gamle ovne og ønsker, at forbrugerne skal opgradere for at reducere forureningen.

Men træfyring giver dig også god energiøkonomi. Fordi mindre varme forsvinder ud af skorstenen og mere overføres til dit hjem, giver det et betydeligt lavere strømforbrug.

 

Ifølge “Energismart” – et projekt under Naturvernforbundet, der har som mål at gøre det nemmere for dig at foretage energismarte valg i din bolig – får du følgende besparelser med en rentbrændende brændeovn: 

Du kan få gode besparelser ved at foretage energismarte valg i din bolig. Dette har “Energismart”, et projekt under Naturvernforbundet, regnet på for os:

  • En ældre, ikke-rentbrændende brændeovn kan kun udnytte 50 % af træet til varme, mens en rentbrændende brændeovn udnytter op til 80 % 
  • En 40-liters sæk med birkebrænde giver i teorien 76 kWh varme til boligen. Men når den brændes i en gammel ovn, giver den kun 39 kWh varme. I en rentbrændende ovn giver den 60 kWh varme til boligen. 
  • Hvis sækken med træ koster 50 kroner, betaler du 81 øre for hver kWh i en rentbrændende ovn. Det er 50 øre mindre end i en gammel ovn (hvor hver kWh koster 130 øre).
  • Dette betyder, at hvis du køber en favn træ (svarende til 54 fyrreliters sække), så får du 3240 kWh i en rentbrændende brændeovn.
    Som sammenligning får du i en gammel ovn kun 2106 kWh og skal bruge yderligere 29 sække.


     

Clean burn Technology giver mange fordele

Fordelene stopper imidlertid ikke her: Skorstensfejere kan fortælle, at de – sammenlignet med tidligere – fejer minimale mængder af sod ud af skorstenene. Med andre ord, renere forbrænding, med udslip reduceret med 90 procent sammenlignet med gamle ovne, har i meget stor grad reduceret risikoen for skorstensbrande.

Dette er baseret på norske erfaringer, men vil selvfølgelig også gælde i alle andre lande, der fyrer med træ. Med vores Clean burn Technology medvirker du med andre ord til et renere miljø, samtidig med du sparer opvarmningsomkostninger, så du kan nyde den hyggelige varme med god samvittighed.

 

SE VORES RENTBRÆNDENDE BRÆNDEOVNE OG PEJSE